Wij helpen u graag met projectcoördinatie

Wilt u voor uw welzijnsinstelling een project opzetten waarbij sport en spel een belangrijke rol speelt? Natuurlijk kunt u dit zelf organiseren, maar u kunt ook gebruikmaken van de kennis en expertise van set in motion.

De vele mogelijkheden van set in motion

Al sinds de oprichting zijn wij gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van maatwerk projecten voor een uiteenlopende klantenkring. Elk project wordt ontwikkeld op de behoeften van u en de doelgroep. De coördinatie tijdens de projecten wordt gedaan door een van onze ervaren instructeurs. Zijn takenpakket is erg breed: van de opbouw van het netwerk en de communicatie tussen alle betrokken partijen tot het nastreven van de gestelde doelen en het verdelen van de verantwoordelijkheden. Hiernaast zorgen wij voor het beleggen en voorzitten van vergaderingen, het aansturen van de stuurgroepen, de afstemming met de benodigde partijen als jongerenwerk, politie, gemeente, scholen, verenigingen, locale sportaanbieders en welzijnswerk. Kortom: set in motion kan u een heleboel werk uit handen kan nemen!

Portfolio sportstimuleringsprojecten

In opdracht van diverse welzijnsinstellingen geeft set in motion uitvoering aan diverse sportstimuleringsprojecten. De omvang van deze projecten variëren van 2 tot 20 uur per week. Zowel coördinatie als uitvoerend is set in motion betrokken bij de diverse projecten. De afgelopen jaren hebben wij onderstaande projecten gecoördineerd en uitgevoerd.

Organisatie sportprijsuitreiking
set in motion organiseert al 10 jaar de jaarlijks Sportprijsuitreiking voor de beste sporter, sportster en sportploeg uit Rijswijk. Op een feestelijke avond komen sporter en sportbesturen bij elkaar om de verkiezing bij te wonen.

Sport en buurwerkers
Voor de gemeente Den Haag levert set in motion verschillende sportleiders op vaste momenten een sportaanbod voor en met de doelgroepen organiseren. Het sportaanbod worden aangeboden op speelpleinen en speciaal aangelegde pleinen als Cruyff Courts. Naast de uitvoerende werkzaamheden onderhouden wij ook contacten met de verschillende disciplines, als welzijnsmedewerkers, jongerwerkers, politie en Gemeente.

Bemanning sport en spel-uitleen
set in motion heeft in de zomervakantie bemanning geleverd voor de sport en spel-uitleen van de Stichting Haagse Hopjes. Deze stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van speciaal ingerichte pleinen als uitleenpunt van kinderspeelgoed binnen de Haagse wijk Transvaal. Het uitlenen van speelgoed aan kinderen van 3 tot 15 jaar in ruil voor goed gedrag.

Stadsspelen Den Haag
Met dit initiatief mocht set in motion in elk stadsdeel van de gemeente Den Haag een sportief evenement organiseren. Of je nu 8 of 88 bent, sportief of juist niet. Iedereen kan gratis meedoen met leuke, laagdrempelige en sportieve activiteiten en evenementen in ieder stadsdeel.

Laureus Midnight Futsal Cup
Het Laureus Midnight Futsal Cup project maakt gebruik van zaalvoetbalactiviteiten in de vorm van een competitie om jongeren uit Haagse achterstandswijken te bereiken om structureel mee te doen aan sport en om hen te begeleiden naar een reguliere sportvereniging. Daarnaast dienen de activiteiten als brugfunctie naar verschillende jongerengroepen in de stad. Verder krijgen de jongeren wekelijks een workshop aangeboden. Zij kunnen op deze laagdrempelige wijze meedoen aan trainingen en werken aan empowerment en (sociale) weerbaarheid. De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de 14 en 20 jaar. Door dit initiatief, waarbij sporten en leren worden gecombineerd, willen de betrokken organisaties een sociale verandering teweeg brengen.