Inleiding

Set in motion heeft tijdens haar uitvoerende werkzaamheden op het speelplein Van Campenvaart gemerkt dat de kinderen en jongeren niet ‘van nature’ met elkaar samen spelen. Dit heeft een aantal oorzaken waaronder de rivaliteit onder de verschillende groepen jeugd maar ook de problemen die tussen de ouders spelen. Met de inzet die wij nu plegen kunnen we dit probleem niet aanpakken. Door de oprichting van een Buurtsport groep willen wij met de volwassenen de onderlinge relaties en dus de buurtomstandigheden verbeteren, waardoor de ontwikkeling en gedrag van kinderen en jongeren positief wordt beïnvloed. De buurtsport groep zal in eerste instantie bijdragen aan het verbeteren van de sociale cohesie, (speel/sport)veiligheid, zichtbaarheid & aanspreekbaarheid op het gedrag. Ten tweede, aan een positief, duidelijk, gemoedelijk, fatsoenlijk en sportief (speel)klimaat op het van Campenvaart.

De buurtsport groep heeft als hoofddoelen het speelklimaat onder de kinderen en jongeren te verbeteren en de sociale cohesie onder de bewoners te vergroten door een buurtsport groep op te starten. Het subdoel van dit project is de jeugd kennis te laten maken met nieuwe sporten en sportverenigingen. Er is gekozen voor een buurtsport groep, omdat sportactiviteiten een verbindend middel op dit veld zijn gebleken. Dit rechtvaardigt het verder inzetten van sport als middel om het speelklimaat/de leefbaarheid op het veld te verbeteren.

Ons belang is dat bewoners in actie komen en zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor een beter speel/leefklimaat op dit veld. De bewoners dienen een ‘eigenaarschap’ te gaan ontwikkelen, waardoor ze zich regelmatig gaan inzetten met bijv. activiteiten organiseren. Tijdens het project wordt samen met de bewoners onderzocht in welke vorm men uiteindelijk actief wilt zijn, die aansluiten bij de kwaliteiten van de bewoners. Taken die bewoners bijvoorbeeld zouden kunnen vervullen zijn: website ontwikkelen en/ of beheren van de buurtsport groep, pleinfeest helpen organiseren of meelopen met de Buurtpreventieteam.

Doelgroep

De doelgroep van de Buurtsport groep zijn buurtbewoners rondom het speelplein van Campenvaart.Het verbeteren van het speelklimaat en het bevorderen van de sociale cohesie rondom het speelplein van Campenvaart, door het oprichten van een buurtsport groep waar vijf buurtbewoners van verschillende leeftijdscategorieën de organisatie van de buurtsport groep vormen.

Subdoelstellingen
Versterken pedagogische civil society: Bij de buurtsportactiviteiten wordt ingezet op positief gedrag van de deelnemers en andere speelpleingebruikers. Een aantal voorbeelden hiervan zijn samenwerken, omgaan met regels, gezonde leefstijl en ontdekken van eigen kwaliteiten. De exacte gedragsregels gaan gevormd worden door de organisatie van de buurtsport groep.

Vergroten sportdeelname: Sportverenigingen worden benaderd om clinics te organiseren op het speelplein, zodat de jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende sporten en mogelijk nieuwe leden aanspreken.

Verbeteren sportaanbod: Doordat we sportvereniging vragen clinics te organiseren introduceer je bij de bewoners nieuwe sporten zodat zij breder georiënteerd raken op het gebied van sport.

Uitvoering

Er wordt een buurtsport groep gevormd met buurtbewoners, die verschillende buurt(sport)activiteiten gaan coördineren, o.a. sportverenigingen enthousiast maken om open dagen clinics op het speelplein te organiseren. Naast deze activiteiten onderneemt de buurtsport groep ook andere interventies om het klimaat op het speelplein te verbeteren, zoals rondes door de wijk, het inzetten van jongeren uit de buurt als rolmodel voor andere kinderen, wijkevenementen, signaleren van problemen bij kinderen en jongeren of fysieke problemen in de wijk en het terugdringen van vandalisme en overlast door fysiek aanwezig te zijn.