Sport in de wijk

Verbindingen leggen tussen buurtbewoners en instanties

Sport in de wijk staat voor het verbeteren van de leefbaarheid in een buurt. Het gaat om meer dan het sportbuurtwerk, ook de sportverenigingen en hun aanbod in de wijk is van belang. Een aanbod letterlijk dichtbij de mensen en aansluitend bij de wens van de mensen in die wijk, is essentieel. Zo is sportbuurtwerk een wijkgerichte werkmethode op uitvoeringsniveau. Deze methode speelt in op de behoefte van de bewoners van de buurt en komt zo tot een aanbod van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten voor diverse groepen. In de praktijk wordt sportbuurtwerk ‘gedragen’ door (sport)buurtwerkers. Deze zorgen ook voor de benodigde contacten met bijvoorbeeld sportverenigingen en vrijwilligers in de wijk. Sportbuurtwerk is bij uitstek het resultaat van samenwerking tussen mensen van verschillende welzijns- en sportorganisaties.

set in motion levert gediplomeerde sportleiders!

Voor de gemeente Den Haag levert set in motion verschillende sportleiders op meerdere speelpleinen. Op vaste momenten organiseren zij een sportaanbod voor en met de doelgroep. Het sportaanbod worden aangeboden op speelpleinen en speciaal aangelegde velden, zoals Cruyff Courts. Naast de uitvoerende werkzaamheden onderhouden zij ook contacten met de verschillende disciplines, als welzijnsmedewerkers, jongerenwerkers, politie en Gemeente.

Wanneer u vragen heeft of nog meer informatie wilt hebben over wat sportbuurtwerkers bij u in de wijk/gemeente kan betekenen komen wij graag in gesprek met u.